Browsing by Author Nguyễn, Linh Giang

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 12 of 12
Issue DateTitleAuthor(s)
2013Hoàn thiện kế toán chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp tại các công ty xây lắp trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.Nguyễn, Linh Giang
2012HOÀN THIỆN KẾ TOÁN DỰ PHÒNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM HIỆN NAYTrần, Thị Trâm; Nguyễn, Linh Giang
2013HOÀN THIỆN KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁC DOANH NGHIỆP CHẾ BIẾN THỦY SẢN TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNGNguyễn, Linh Giang
2014HOÀN THIỆN VIỆC VẬN DỤNG THỦ TỤC PHÂN TÍCH TRONG KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆPNguyễn, Linh Giang
2012Kế toán quản trị chi phí tại các doanh nghiệp thủy sản trên địa bàn Thành phố Đà NẵngNguyễn, Linh Giang
2012KẾ TOÁN VÀ THUẾ ĐỐI VỚI KHOẢN CHÊNH LỆCH TỶ GIÁ HỐI ĐOÁIHồ, Thị Thảo; Phạm, Thị Hương; Nguyễn, Linh Giang
2016MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HỆ THỐNG BÁO CÁO KẾ TOÁN TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪANguyễn, Linh Giang
2013MỘT SỐ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN KẾ TOÁN CHI PHÍ THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠI CÁC CÔNG TY XÂY LẮPNguyễn, Linh Giang
2017Phát huy hiệu quả hoạt động Logistics trong kinh doanh thương mại điện tử B2CNguyễn, Thị Thanh Nhàn; Nguyễn, Linh Giang
2012TỔ CHỨC KẾ TOÁN TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC DOANH NGHIỆP Ở VIỆT NAMNguyễn, Linh Giang
2015Vận dụng phương pháp nghiên cứu tình huống (Caste study) trong giảng dạy môn học Kế toán tài chínhNguyễn, Linh Giang
2015VẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG TRONG GIẢNG DẠY MÔN HỌC KẾ TOÁN TÀI CHÍNHNguyễn, Linh Giang