Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/158
Title: HIỆU QUẢ ỨNG DỤNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN TRONG ĐIỀU KIỆN TIN HỌC HÓA
Other Titles: EFFECT OF ACCOUNTING SOFTWARE APPLICATIONS IN CONDITIONS COMPUTERIZATION
Authors: Phạm, Thị Ngọc Ly
Keywords: Công nghệ thông tin
phần mềm kế toán
doanh nghiệp
công tác kế toán
hệ thống thông tin kế toán
Issue Date: 2016
Abstract: Ngày nay, việc đưa tin học vào sử dụng trong công tác kế toán đã tương đối phổ biến và có sự khác nhau giữa các doanh nghiệp (DN), tùy theo quy mô, yêu cầu quản lý cũng như người quản lý của doanh nghiệp. Tin học hóa công tác kế toán không chỉ giải quyết được vấn đề xử lý và cung cấp thông tin nhanh chóng, mà còn giảm bớt khối lượng công việc kế toán, tạo điều kiện thuận lợi để tăng năng suất lao động của bộ máy kế toán. Tuy nhiên, thực tế việc sử dụng tin học trong công tác kế toán ở các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa còn chưa nhiều hoặc mang tính chất hình thức, chưa phát huy hết khả năng của việc sử dụng phần mềm kế toán (PMKT). Bài viết nghiên cứu thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong các loại hình doanh nghiệp, từ đó phân tích nhu cầu ứng dụng phần mềm kế toán và việc đáp ứng nhu cầu của thị trường phần mềm kế toán hiện nay, đánh giá ưu nhược điểm của việc ứng dụng phần mềm kế toán đồng thời kiến nghị một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng dụng phần mềm kế toán trong điều kiện tin học hóa
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/158
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207153916.pdf559.24 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.