Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/166
Nhan đề: NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG BỐI CẢNH THỰC HIỆN CƠ CHẾ TỰ CHỦ TÀI CHÍNH
Nhan đề khác: IMPROVING EFFICIENCY OF FINANCIAL MANAGEMENT AT THE COLLEGE OF INFORMATION TECHNOLOGY IN THE CONTEXT OF IMPLEMENTING FINANCIAL SELF-CONTROL MECHANISM
Tác giả: Nguyễn, Thị Kim Ngọc
Từ khoá: “quản lý tài chính"
“giáo dục đào tạo”
“đại học”
“cao đẳng công nghệ thông tin”
“cơ chế tự chủ tài chính”
Năm xuất bản: 2016
Tóm tắt: Giáo dục - đào tạo nói chung và giáo dục Đại học nói riêng được xem là dịch vụ công, được Nhà nước cung cấp nguồn lực tài chính để phục vụ lợi ích chung, nhằm thực hiện chính sách công bằng xã hội. Cùng với xu hướng phát triển của nền kinh tế thị trường, hoạt động đào tạo của các trường đại học, cao đẳng công lập cũng chịu sự tác động của cơ chế thị trường. Để thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, tài chính là một nguồn lực rất quan trọng, đóng vai trò nền tảng để phát triển các nguồn lực khác như con người, cơ sở vật chất,... những yếu tố quyết định đến chất lượng giáo dục. Vì vậy, để phát triển mạnh và bền vững, các trường đại học, cao đẳng công lập cần phải nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính. Nhận diện thực trạng, những khó khăn trong công tác quản lý tài chính, bài viết đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính tại trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin trong bối cảnh thực hiện cơ chế tự chủ
Định danh: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/166
Bộ sưu tập: CITA 2016

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
20181207155347.pdf498.47 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.