Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/168
Nhan đề: MỐI QUAN HỆ GIỮA CHẤT LƯỢNG MỐI QUAN HỆ VÀ LÒNG TRUNG THÀNH TRƯỜNG HỢP DOANH NGHIỆP VÀ NHÀ PHÂN PHỐI
Nhan đề khác: THE RELATIONSHIP BETWEEN QUALITY OF RELATIONSHIP AND LOYALTY A CASE FROM CORPORATION AND DISTRIBUTOR
Tác giả: Nguyễn, Đức Việt
Đặng, Thái Thịnh
Nguyễn, Quang Bình
Từ khoá: chất lượng mối quan hệ
lòng trung thành
nhà phân phối
mối quan hệ của doanh nghiệp
Năm xuất bản: 2016
Tóm tắt: Ngành Marketing đang chuyển dịch sang sử dụng mô hình Marketing mối quan hệ với mục tiêu thiết lập, duy trì và củng cố các mối quan hệ với khách hàng và các đối tác có liên quan để thỏa mãn mục tiêu của các thành viên trong mối quan hệ này. Bằng việc sử dụng nghiên cứu định tính kết hợp với phương pháp định lượng, bài viết này xây dựng mối quan hệ giữa những thành phần của thang đo chất lượng mối quan hệ với lòng trung thành của nhà phân phối với doanh nghiệp đồng thời xác định những thành phần trong chất lượng mối quan hệ của doanh nghiệp và nhà phân phối ảnh hưởng đến lòng trung thành của nhà phân phối với doanh nghiệp. Từ đó có những đề xuất và giải pháp cho doanh nghiệp Việt Nam - nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp Việt Nam đang trên con đường hội nhập sâu rộng với nền kinh tế thế giới
Định danh: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/168
Bộ sưu tập: CITA 2016

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
20181207155619.pdf496.36 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.