Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/170
Title: XU THẾ M&A TRONG LĨNH VỰC THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TẠI VIỆT NAM
Other Titles: THE TREND OF M&A IN E-COMMERCE IN VIET NAM
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Phan, Thị Hoài Dung
Keywords: Mua bán và sáp nhập
thương mại điện tử
nhà đầu tư
xu thế
tái cấu trúc
Issue Date: 2016
Abstract: Trước sự cạnh tranh khốc liệt, để tồn tại và phát triển, một trong những cách doanh nghiệp sử dụng để tăng cường năng lực hoạt động là mua lại và sáp nhập doanh nghiệp (M&A). Ở các quốc gia phát triển hoạt động M&A đã tồn tại và phát triển mạnh mẽ. Tại Việt Nam, cùng với quá trình tái cấu trúc nền kinh tế, hội nhập quốc tế, trong những năm qua hoạt động M&A đã không ngừng gia tăng. Bên cạnh đó, khi tham gia vào Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU, cũng như việc tăng khối lượng chứng khoán mà nhà đầu tư nước ngoài được phép mua của các công ty niêm yết khiến Việt Nam trở thành thị trường hấp dẫn cho các hoạt động M&A. Nhiều thương vụ M&A trong lĩnh vực thương mại điện tử đã được công bố trong khoảng thời gian ngắn cho thấy tiềm năng lớn của M&A trong lĩnh vực này. Trong phạm vi nghiên cứu này, tác giả tập trung nghiên cứu, đánh giá thực trạng M&A tại Việt Nam và xu thế M&A trong lĩnh vực thương mại điện tử
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/170
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207155858.pdf556.94 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.