Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/181
Title: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA THUỘC TÍNH ĐIỂM ĐẾN VÀ SỰ HÀI LÒNG ĐẾN LÒNG TRUNG THÀNH CỦA DU KHÁCH THAM QUAN TP. ĐÀ NẴNG
Other Titles: STUDY OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DESTINATION ATTRIBUTES AND SATISFACTION ON LOTALTY OF VISITOR IN DANANG
Authors: Đào, Thị Thu Hường
Keywords: Thuộc tính điểm đến
sự hài lòng
lòng trung thành
khách du lịch
TP. Đà Nẵng
Issue Date: 2016
Abstract: Sự hài lòng, các thuộc tính điểm đến có ý nghĩa rất quan trọng đối với các nhà quản lý điểm đến, các doanh nghiệp kinh doanh du lịch trong việc thu hút khách du lịch và tạo dựng lòng trung thành điểm đến. Vì lòng trung thành của du khách được xem là một trong những động lực quan trọng nhất ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và cũng là một trong những chỉ số quan trọng của sự thành công trong kinh doanh. Nghiên cứu này nhằm nghiên cứu mối quan hệ giữa các nhân tố thuộc tính điểm đến, nhân tố sự hài lòng đến lòng trung thành của du khách tại địa bàn TP. Đà Nẵng. Dữ liệu khảo sát 167 du khách đã tới tham quan tại TP. Đà Nẵng thông qua bảng câu hỏi trực tuyến, sau đó được tiến hành phân tích bằng phần mềm SPSS. Kết quả phân tích cho thấy rằng các nhân tố “Hạ tầng dịch vụ”, “Địa điểm giải trí”, “Thức ăn địa phương”, “Giá cả”, “Sự hài lòng” có mối quan hệ với “Lòng trung thành điểm đến”. Từ đây đưa ra các hàm ý chính sách thích hợp để nâng cao lòng trung thành của du khách khi tham quan TP. Đà Nẵng
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/181
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207181512.pdf657.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.