Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/184
Title: KHUÔN MẪU TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ TRONG GÓC ĐỘ DOANH NGHIỆP VÀ NGƯỜI TIÊU DÙNG
Other Titles: STANDARD FRAMEWORK EVALUATION OF BUSINESS TO CONSUMER E-COMMERCE WEBSITE
Authors: Võ, Hùng Cường
Keywords: đánh giá trang web
trang web hữu ích
dịch vụ trang web
truy cập trang web
doanh nghiệp và người tiêu dùng
Issue Date: 2016
Abstract: Công nghệ thông tin truyền thông (Information Communication Technologies - ICTs) đã làm thay đổi trong đạo đức kinh doanh và hành vi mua bán của người tiêu dùng. Thị trường kinh doanh trực tuyến đã cho thấy tầm quan trọng của nó đối với cả giới học giả và giới kinh doanh. Nghiên cứu này sẽ đi vào phân tích các công bố nghiên cứu đánh giá trang web có liên quan và chỉ ra rằng các tài liệu thương mại điện tử hiện không có bất kỳ khuôn mẫu tiêu chuẩn nào để đánh giá hiệu suất tổng thể một trang web. Vì vậy, nghiên cứu này đề xuất một hướng mới để đánh giá website thương mại điện tử trong góc độ doanh nghiệp và người tiêu dùng. Một khuôn khổ mới đã được thành lập trong đó cho thấy đánh giá trang web nên được thực hiện ở ba khía cạnh chính: tính hữu ích của trang web (kỹ thuật), chất lượng dịch vụ, khả năng tiếp cận trang web
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/184
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207182418.pdf595.59 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.