Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/186
Title: ĐỀ XUẤT Ý TƯỞNG XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN KHÁCH HÀNG CẦN THIẾT CHO HOẠT ĐỘNG HẬU MÃI TẠI DOANH NGHIỆP LỮ HÀNH
Other Titles: SUGGESTING THE IDEAS TO BUILD CUSTOMER’S NECESSARY INFORMATION SYSTEM FOR AFTER-SALES SERVICE IN TRAVEL COMPANIES
Authors: Trần, Lương Nguyệt
Keywords: ý tưởng
hệ thống thông tin khách hàng
hoạt động sau khi bán
dịch vụ hậu mãi
du lịch
doanh nghiệp lữ hành
Issue Date: 2016
Abstract: Nghiên cứu đã hệ thống các nội dung cơ bản của hoạt động hậu mãi. Đồng thời, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng và chỉ ra sự cần thiết của vấn đề xây dựng một hệ thống thông tin của khách hàng để phục vụ cho việc tổ chức và thực hiện công tác hậu mãi có hiệu quả tại các doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch. Trên cơ sở đó, đề xuất những ý tưởng cơ bản cho việc xây dựng hệ thống thông tin khách hàng phục vụ cho các doanh nghiệp lữ hành từ khâu thu thập, xử lý và sử dụng những thông tin đó để triển khai, nâng cấp, phát triển và hoàn thiện chính sách hậu mãi để đạt được những hiệu quả cao nhất cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp này
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/186
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207183643.pdf497.28 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.