Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/188
Title: NGHIÊN CỨU THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÁC DN VỪA VÀ NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TP ĐÀ NẴNG
Other Titles: STUDYING THE SITUATION OF INFORMATION TECHNOLOGY APPLICATION IN ACCOUNTING TASK IN SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES IN DANANG
Authors: Vũ, Thị Tuyết Mai
Nguyễn, Thị Thu Ngân
Keywords: kế toán
ứng dụng công nghệ thông tin
mức độ
vừa và nhỏ
thực trạng
Issue Date: 2016
Abstract: Việc ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong công tác quản lý nói chung cũng như trong công tác kế toán nói riêng tại các doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, tùy theo điều kiện hoạt động sản xuất, kinh doanh của mỗi doanh nghiệp mà mức độ ứng dụng CNTT trong công tác kế toán cũng khác nhau. Nội dung này tập trung nghiên cứu thực trạng ứng dụng CNTT trong công tác kế toán tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn thành phố (TP) Đà Nẵng nhằm chỉ ra sự khác biệt trong việc tổ chức công tác kế toán khi ứng dụng CNTT ở các mức độ khác nhau. Đồng thời, nghiên cứu cũng đưa ra một số giải pháp nhằm nâng cao việc việc ứng dụng CNTT trong công tác kế toán ở mức độ sử dụng phần mềm MS Excel
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/188
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207185112.pdf563.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.