Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/189
Title: MARKETING XANH - THỰC TRẠNG VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN MARKETING CHO DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM
Other Titles: GREEN MARKETING - REALITY AND MARKETING DEVELOPED ORIENTATION FOR VIETNAM’S BUSINESS
Authors: Đặng, Thị Thanh Minh
Keywords: Marketing xanh
sản phẩm thân thiện
môi trường
lợi ích xã hội
định hướng
Issue Date: 2016
Abstract: Sản xuất và tiêu thụ hàng hóa tất cả các nơi trên thế giới đã dẫn đến sự xuất hiện của một số lượng lớn các vấn đề môi trường. Kết quả là, các công ty đang tập trung vào Marketing xanh và đang sản xuất các sản phẩm thân thiện và ít gây hại đến môi trường, so với các sản phẩm thông thường. Hơn nữa, người tiêu dùng đang ngày càng trở nên ý thức hơn về các vấn đề môi trường và đang tích cực cố gắng để giảm thiểu tác động của chúng đối với môi trường bằng cách mua sản phẩm xanh và hướng tới một lối sống xanh hơn. Do vậy, thuật ngữ Marketing xanh đã nhanh chóng nổi lên như một hiện tượng trên toàn thế. Với quan điểm hướng đến sự kết hợp hài hòa giữa ba lợi ích: người tiêu dùng; doanh nghiệp và xã hội, các doanh nghiệp đã phải tích hợp định hướng Marketing xanh vào chiến lược phát triển của họ để ứng phó với những thách thức về môi trường và những thay đổi trong xu hướng tiêu dùng của người dân. Bài báo cung cấp góc nhìn tổng quan lý thuyết về Marketing xanh, thực trạng ứng dụng chiến lược Marketing xanh tại các doanh nghiệp Việt Nam
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/189
Appears in Collections:CITA 2016

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181207190413.pdf479.78 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.