Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/201
Title: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG MULTIMEDIA TRONG GIẢNG DẠY TIẾNG ANH CƠ BẢN CHO SINH VIÊN KHÔNG CHUYÊN TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG THƯƠNG MẠI
Other Titles: MULTIMEDIA APPLICATIONS RESEARCH IN BASIC ENGLISH TEACHING AT THE COLLEGE OF COMMERCE
Authors: Lê, Nguyễn Kim Oanh
Keywords: hứng thú
khích lệ
ứng dụng Multimedia
hoạt động hỗ trợ trong dạy và học
Issue Date: 2015
Abstract: Hiện nay, làm thế nào để nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh là vấn đề mà các nhà giáo dục rất quan tâm. Bên cạnh chất lượng giảngviên, giáo trình, môi trường học tập, phương thức học của sinh viên…, trang thiết bị giảng dạy là một trong những yếu tố quan trọng nên được đề cập ở đây. Việc đổi mới thiết bị giảng dạy, việc tham gia hỗ trợ của các trang thiết bị hiện đại sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập ngoại ngữ. Để có một giờ giảng hiệu quả, sinh động, tạo hứng thú và khích lệ tính chủ động của người học, phương pháp giảng dạy có sử dụng “trò chơi học tập” được nhiều người quan tâm và sử dụng. Thông qua việc ứng dụng Multimedia vào soạn giảng các hoạt động hỗ trợ trong dạy và học, các trò chơi game, các mẫu chuyện vui, hay vài bài hát…, giảng viên có thể truyền đạt thông tin bài giảng đến người học một cách linh hoạt, sinh động nhưng vẫn đảm bảo đạt được mục tiêu của bài học. Vì vậy, chúng tôi nhận thấy rằng “Nghiên cứu ứng dụng Multimedia trong giảng dạy tiếng Anh Cơ bản bậc Cao đẳng tại trường Cao đẳng Thương mại” nhằm góp phần tạo ra một môi trường học tập tiếng Anh năng động, thu hút và hiệu quả là một điều thiết thực.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/201
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.55 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.