Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/216
Title: NGHIÊN CỨU CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN THÁI ĐỘ CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG ĐỐI VỚI QUẢNG CÁO QUA ỨNG DỤNG TRÊN ĐIỆN THOẠI THÔNG MINH
Other Titles: A STUDY ON FACTORS INFLUENCING CONSUMER’S ATTITUDES TOWARDS SMARTPHONE IN-APP ADVERTISING.
Authors: Lâm, Thiếu Linh
Keywords: Điện thoại thông minh
Quảng cáo qua ứng dụng
Thái độ của người tiêu dùng
Các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ
thành phố Đà Nẵng.
Issue Date: 2015
Abstract: Bài báo này nhằm xác định các nhân tố ảnh hưởng đến thái độ đối với quảng cáo qua ứng dụng trên điện thoại thông minh (Smartphone) của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.Dữ liệu khảo sát trên 150 người tiêu dùng sử dụng những ứng dụng dành cho Smartphone thông qua bảng câu hỏi, sau đó sẽ được phân tích bằng phần mềm SPSS. Kết quả nghiên cứu đã chỉ ra các nhân tố “cảm nhận về giá trị thông tin”, “tính giải trí” và “sự phiền nhiễu” có ảnh hưởng đến thái độ của người tiêu dùng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đối với quảng cáo qua ứng dụng trên Smartphone. Trong đó, nhân tố “cảm nhận về giá trị thông tin” có ảnh hưởng lớn nhất, tiếp theo là nhân tố “tính giải trí” và cuối cùng là “sự phiền nhiễu”.Từkết quảnghiên cứu, bài viết đưa ra một sốkiến nghịcho các doanh nghiệp thực hiện hoạt động quảng cáo qua ứng dụng trên Smartphonenhằm nâng cao hiệu quả của phương thức quảng cáo này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/216
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.