Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/223
Title: TÌM HIỂU PHƯƠNG PHÁP BÁN LẺ DROP-SHIPPING TRONG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ
Other Titles: THE DROP-SHIPPING RETAIL METHOD FOR E-COMMERCE
Authors: Bùi, Trần Huân
Keywords: Drop-Shipping
bán lẻ qua mạng
ưu điểm
nhược điểm
tiến trình đặt hàng
quan hệ giữa nhà bán lẻ và nhà cung cấp
yếu tố thành công
Issue Date: 2015
Abstract: Trong mô hình bán lẻ qua mạng Drop-Shipping, cửa hàng không dự trữ các sản phẩm trong kho và xử lý các đơn hàng trực tiếp, mà yêu cầu nhà cung cấp vận chuyển chúng trực tiếp đến khách hàng. Điều này mang lại lợi ích cho cửa hàng bán lẻ trong một vài khía cạnh, tuy nhiên cũng đặt ra thử thách trong thiết lập mối quan hệ bền vững với các nhà cung cấp, những người phải chịu thêm các chi phí và gánh nặng về nguồn lực trong nổ lực tham gia vào mô hình. Với mục đích tìm hiểm vềphương pháp bán lẻ Drop-Shipping, tác giả sẽ trình bày tổng quan về phương pháp này cùng với ưu nhược điểm, phân tích mối quan hệ giữa nhà cung cấp và nhà bán lẻ cùng , đồng thời tóm tắt một vài yếu tố cần chú ý để xây dựng thành công mô hình này, cũng như thực tế sử dụng nó trong các nhà bán lẻ hiện nay
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/223
Appears in Collections:CITA 2015

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf1.31 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.