Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/287
Title: ỨNG DỤNG MÔ PHỎNG ĐỂ ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG THOÁT HIỂM TRONG TÌNH HUỐNG HOẢ HOẠN TẠI TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI
Other Titles: APPLICATION OF SIMULATION ON EVALUATION OF EVACUATION LEVEL FROM FIRE OF A SHOPPING CENTER
Authors: Lê, Văn Minh
Phạm, Tuấn Anh
Keywords: Mô phỏng
mô hình hoá
hướng tiếp cận tác tử
phần mềm mô phỏng
tình trạng khẩn cấp
Issue Date: 2014
Abstract: Hiện nay, cùng với sự phát triển kinh tế, ngày càng nhiều trung tâm thương mại được xây dựng. Đối với sự vận hành của một trung tâm thương mại thì việc thoát hiểm của người dân luôn được tính đến đầu tiên. Tuy vậy, việc đánh giá khả năng thoát hiểm của một trung tâm thương mại là vô cùng khó khăn. Bài báo này trình bày phương pháp ứng dụng mô phỏng vào việc đánh giá khả năng thoát hiểm của một trung tâm thương mại. Phương pháp này có thể được mở rộng cho việc đánh giá thoát hiểm của một tòa nhà cũng như các công trình công cộng khác
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/287
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181209215605.pdf2.78 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.