Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/288
Title: ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP ĐỂ XÂY DỰNG CÁC CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG QUY TRÌNH KẾ TOÁN ỨNG DỤNG VÀO CÔNG TÁC GIẢNG DẠY
Other Titles: RECOMMEND SOME SOLUTIONS TO THE APPLICATION OF SIMULATION PROGRAM OF ACCOUNTING PROCESSES INTO TEACHING
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngọc
Keywords: chương trình mô phỏng
quy trình kế toán
ứng dụng các chương trình mô phỏng quy trình kế toán
hiệu quả
công tác giảng dạy
Issue Date: 2014
Abstract: Kế toán luôn giữ vai trò là một công cụ quản lý kinh tế - tài chính sắc bén trong hoạt động của doanh nghiệp.Với nền kinh tế thị trường của nước ta đang trong giai đọan hội nhập mạnh mẽ, sâu rộng với kinh tế thế giới như hiện nay thì công tác kế toán lại càng trở nên cần thiết cho mọi họat động, mọi loại hình kinh doanh. Do đó chất lượng nguồn nhân lực kế toán ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và sự phát triển của doanh nghiệp. Hàng năm, đầu ra của các cơ sở đào tạo trong cả nước là khá lớn, nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp cũng không hề nhỏ thế nhưng một nghịch lý là các doanh nghiệp vẫn không tuyển đủ số lượng như mong muốn hoặc nhận rồi phải mất thời gian đào tạo lại mới đáp ứng được yêu cầu công việc. Ngoài một số nguyên nhân như sinh viên thường ít có khả năng cập nhật và nắm bắt được sự thay đổi thường xuyên về chế độ chính sách thuế, kế toán-tài chính, bảo hiểm… còn có nguyên nhân là việc xây dựng các chương trình đào tạo hoặc phần mềm kế toán giúp mô phỏng các quy trình kế toán hoặc các hoạt động kinh tế- tài chính của doanh nghiệp… tại các cơ sở đào tạo như trường đại học, cao đẳng cũng gặp không ít khó khăn hoặc chưa phổ biến thành các môn học có tính bắt buộc trong hệ thống đào tạo Bài viết đã nghiên cứu thực tế việc ứng dụng các chương trình mô phỏng quy trình kế toán vào công tác giảng dạy, qua đó đề xuất các giải pháp để xây dựng các chương trình mô phỏng quy trình kế toán vào công tác giảng dạy
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/288
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf625.25 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.