Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/289
Title: NGHIÊN CỨU VIỆC SỬ DỤNG KỸ THUẬT ĐỒ HỌA OPENGL VÀ DIRECTX TRONG LẬP TRÌNH ỨNG DỤNG ĐỒ HỌA
Other Titles: RESEARCH USE GRAPHICS TECHNICAL OPENGL AND DIRECTX IN GRAPHICS APPLICATIONS PROGRAMMING
Authors: Đặng, Thị Thúy An
Keywords: OpenGL
DirectX
Driect3D
API
lập trình đồ họa
API đồ họa
Issue Date: 2014
Abstract: Công nghệ đồ hoạ phát triển nhanh chóng một cách đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp PC , với những Chipset mới , không chỉ được nâng cấp cải tiến mà thậm chí xây dựng lại hoàn toàn với công nghệ mới. Hiện nay một vấn đề là làm thế nào mà những ứng dụng lại sử dụng được hết những phần cứng 3D mới nhất, những nhà phát triển đã viết những mã lệnh để dùng được với mọi bộ vi xử lí đồ hoạ ( GPU ). Giải pháp đó là API (Application Programming Interface - Giao diện lập trình ứng dụng ). Những API hành động như là vai trò trung gian giữa phần mềm ứng dụng và phần cứng khi nó được kích hoạt. Những nhà sản xuất phần mềm viết những mã lệnh mà những đầu ra là những dữ liệu đồ hoạ của nó tới API, hơn là trực tiếp tới phần cứng. Những nhà sản xuất phần cứng viết trình điều khiển, sau đó dịch mã chuẩn này tới định dạng mà mọi phần cứng đều hiểu được. OpenGL và Direct X là hai API phổ biến nhất hiện nay. DirectX là tập lệnh tích hợp của những công cụ lập trình để giúp những nhà phát triển thực hiện những ứng dụng Multimedia cho nền tảng Windows. Trong khi OpenGL được thiết kế như một giao diện phần cứng độc lập, sắp xếp hợp lý để thực hiện trên nhiều nền tảng phần cứng khác nhau. Bài báo này tập trung vào việc nghiên cứu và sử dụng 2 API này trong lập trình ứng dụng đồ họa
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/289
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181209215911.pdf2.69 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.