Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/290
Title: NGHIÊN CỨU MỘT SỐ GIẢI PHÁP AN NINH TRONG ĐIỆN TOÁN ĐÁM MÂY
Other Titles: CLOUD COMPUTING SECURITY
Authors: Văn, Đỗ Cẩm Vân
Nguyễn, Lê Tùng Khánh
Keywords: Điện toán đám mây
Ảo hóa
Máy ảo
An ninh
Multi-tenancy
Issue Date: 2014
Abstract: Điện toán đám mây ngày càng trở nên phổ biến đối với tổ chức tìm cách để cắt giảm các chi phí liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin.Thông qua việc giảm tải chi phí phần mềm vào các tổ chức bên thứ ba, những người cung cấp phần mềm và phần cứng như một dịch vụ.An ninh là chìa khóa cho sự thành công của điện toán đám mây. Trong nội dung bài báo, nhóm tác giả sẽ trình bày một số nghiên cứu về hai công nghệ Multi-tenancy và Ảo hóa cung cấp an ninh về điện toán đám mây cũng như làm rõ một số hướng nghiên cứu trong lĩnh vực này
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/290
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
20181209220154.pdf2.68 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.