Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/291
Title: PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ MỘT SỐ PHẦN MỀM KẾ TOÁN ĐÓNG GÓI
Other Titles: ANALYZING AND ASSESSING SOME PACKAGED ACCOUNTING SOFTWARE
Authors: Vũ, Thị Tuyết Mai
Keywords: phần mềm kế toán
đóng gói
thông dụng
đánh giá
lựa chọn
Issue Date: 2014
Abstract: Trên thị trường hiện nay, có rất nhiều phần mềm kế toán đóng gói của các nhà sản xuất khác nhau ở trongvà ngoài nước với nhiều đặc điểm,tính năng khác nhau. Việc lựa chọn phần mềm kế toán nào để phù hợp với hoạt động sản xuất và kinh doanh của doanh nghiệp là câu hỏi luôn được đặt ra đối với nhà quản lý. Bài báo tập trung tìm hiểu và phân tích một số phần mềm kế toán đóng gói thông dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ dựa trên hệ thống tiêu chí đánh giá phần mềm kế toán nhằm mục đích trên. Đồng thời, bài báo cũng đưa ra cách lựa chọn phần mềm kế toán đóng gói đối doanh nghiệp vừa và nhỏ.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/291
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf676.95 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.