Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/293
Nhan đề: MÔ HÌNH THỰC HÀNH KẾ TOÁN ẢO – GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN
Nhan đề khác: VIRTUAL ACCOUNTING PRACTICE MODEL – THE TRAINING SOLUTION AIMS TO DEVELOP ACCOUNTING PRACTICE SKILLS
Tác giả: Trương, Hoàng Tú Nhi
Từ khoá: mô hình thực hành kế toán ảo
quy trình mô phỏng kế toán doanh nghiệp
phòng thực hành
lợi ích
đề xuất
Năm xuất bản: 2014
Tóm tắt: Bài báo thể hiện kết quả tìm hiểu của tác giả về mô hình thực hành kế toán ảo, quy trình mô phỏng kế toán doanh nghiệp tại phòng thực hành và lợi ích từ việc áp dụng mô hình thực hành kế toán ảo trong đào tạo nghề kế toán. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất đối với các cơ sở đào tạo trong quá trình triển khai mô hình thực hành kế toán ảo.
Định danh: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/293
Bộ sưu tập: CITA 2014

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
ful.pdf597 kBAdobe PDFXem/Tải về


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.