Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/293
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorTrương, Hoàng Tú Nhi-
dc.date.accessioned2018-12-09T15:08:11Z-
dc.date.available2018-12-09T15:08:11Z-
dc.date.issued2014-
dc.identifier.urihttp://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/293-
dc.description.abstractBài báo thể hiện kết quả tìm hiểu của tác giả về mô hình thực hành kế toán ảo, quy trình mô phỏng kế toán doanh nghiệp tại phòng thực hành và lợi ích từ việc áp dụng mô hình thực hành kế toán ảo trong đào tạo nghề kế toán. Từ đó, tác giả đưa ra một số đề xuất đối với các cơ sở đào tạo trong quá trình triển khai mô hình thực hành kế toán ảo.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.subjectmô hình thực hành kế toán ảovi_VN
dc.subjectquy trình mô phỏng kế toán doanh nghiệpvi_VN
dc.subjectphòng thực hànhvi_VN
dc.subjectlợi íchvi_VN
dc.subjectđề xuấtvi_VN
dc.titleMÔ HÌNH THỰC HÀNH KẾ TOÁN ẢO – GIẢI PHÁP ĐÀO TẠO HƯỚNG ĐẾN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KỸ NĂNG THỰC HÀNH NGHỀ KẾ TOÁNvi_VN
dc.title.alternativeVIRTUAL ACCOUNTING PRACTICE MODEL – THE TRAINING SOLUTION AIMS TO DEVELOP ACCOUNTING PRACTICE SKILLSvi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf597 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.