Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/295
Title: NGHIÊN CỨU MỐI QUAN HỆ GIỮA GIÁ CHỨNG KHOÁN, GIÁ VÀNG VÀ GIÁ USD
Other Titles: INVESTIGATION INTO THE RELATIONSHIP BETWEEN STOCK PRICE, GOLD PRICE AND USD EXCHANGE RATE
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Huyền
Keywords: Vn-Index
giá vàng
giá USD
nhà đầu tư
thị trường chứng khoán
Issue Date: 2014
Abstract: Kể từ khi ra đời vào đầu năm 2000, thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam đã trở thành một kênh đầu tư hấp dẫn. Chỉ số Vn-Index là thước đo phản ánh sự biến động giá chứng khoán nói chung trên TTCK. Mục đích chính của việc xây dựng nên các chỉ số này là dự đoán xu thế thị trường, làm cơ sở cho các quyết định của nhà đầu tư. Tuy nhiên, TTCK Việt Nam tương đối nhỏ so với thị trường tại các nước có nền kinh tế phát triển nên chỉ số Vn-Index có thể cũng dễ bị ảnh hưởng bởi các yếu tố khác. Đặt biệt là bởi hai kênh đầu tư phổ biến khác là vàng và Đôla Mỹ (USD). Nghiên cứu mối quan hệ giữa các yếu tố giá vàng, giá đồng Đôla Mỹ (USD) và giá chứng khoán là rất quan trọng. Vì vậy, trong phạm vi bài báo này, tác giả tập trung đo lường mức độ tác động của giá vàng, giá USD đến biến động chỉ số giá chứng khoán Vn-Index.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/295
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf647.86 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.