Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/299
Title: NGHIÊN CỨU VỀ PHƯƠNG PHÁP ĐO LƯỜNG VỐN TRÍ TUỆ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN TRÍ TUỆ
Other Titles: RESEARCH ON MEASURINGMETHODS OF INTELLECTUAL CAPITAL AND EFFICIENCY OF INTELLECTUAL CAPITAL
Authors: Lê, Hà Như Thảo
Keywords: vốn trí tuệ
phương pháp VAIC của Pulic 2000
kinh tế tri thức
hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ
tài sản vô hình
Issue Date: 2014
Abstract: Vốn trí tuệ đang ngày càng trở thành một tài sản quan trọng đóng góp vào kết quả hoạt động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế tri thức.Vì vậy, vốn trí tuệ đã thu hút được nhiều sự quan tâm từ phía các nhà kinh tế học cũng như các nhà quản trị doanh nghiệp. Bài báo nghiên cứu và trình bày khái niệm, phương pháp đo lường vốn trí tuệ và hiệu quả sử dụng vốn trí tuệ trong các doanh nghiệp nói chung dựa theo phương pháp đo lường đơn giản là Hệ số giá trị tăng thêm của vốn trí tuệ “The value added of intellectual capital coefficient” được phát triển bởi Pulic từ năm 2000 cho đến nay.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/299
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf748.07 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.