Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/300
Title: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP CHỐNG GIAN LẬN THUẾ
Other Titles: THE REAL SITUATIONS AND SOLUTIONS TO TAX FRAUDS
Authors: Trần, Thị Mỹ Châu
Keywords: thuế
hoàn thuế
gian lận thuế
trốn thuế
thuế GTGT
thuế TNDN.
Issue Date: 2014
Abstract: Những khó khăn chung của nền kinh tế đã tạo áp lực lớn về thu ngân sách Nhà Nước của ngành thuế nói riêng và ngành tài chính nói chung trong năm 2013. Trong khi đó, nhiệm vụ thu ngân sách Nhà Nước của ngành thuế hiện nay lại đang đối mặt với thực trạng về hành vi trốn thuế và gian lận thuế của người nộp thuế, của các doanh nghiệp ngày càng tinh vi, phức tạp đã và đang gây thất thu không nhỏ cho ngân sách Nhà Nước, làm giảm sút tính hiệu lực và hiệu quả của chính sách pháp luật thuế. Bài báo đề cập đến thực trạng, nguyên nhân và một số giải pháp chống gian lận thuế để nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, trốn thuế, vi phạm trong sản xuất kinh doanh, nâng cao tính tuân thủ pháp luật của các doanh nghiệp, người nộp thuế, góp phần tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà Nước.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/300
Appears in Collections:CITA 2014

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
ful.pdf561.51 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.