Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/31
Title: CẢI TIẾN VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG MOODLE TRONG VIỆC TỔ CHỨC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN
Other Titles: IMPROVEMENTS AND DEVELOPING TEST ONLINE BASE ON MOODLE
Authors: Trần, Thu Thủy
Issue Date: 2012
Abstract: Moodle là một hệ thống quản lý khóa học (CMS) - một gói phần mềm được thiết kế để giúp các nhà đào tạo tạo ra các khóa đào tạo trực tuyến có chất lượng một cách dễ dàng. Các hệ thống e-learning như thế đôi khi cũng được gọi là Hệ thống quản lý đào tạo (LMS) hoặc Môi trường học tập ảo (VLE). Moodle cho phép tạo các khóa học trên mạng Internet hay các website học tập trực tuyến. Ngoài ra, Moodle còn cung cấp các module hỗ trợ việc giảng dạy, tổ chức thi, nộp bài tập thực sự hiệu quả, giúp đem lại kết quả nhanh chóng, chuẩn xác theo thời gian thực. Bài viết này trình bày cách triển khai moodle ở module thi trắc nghiệm tại môi trường trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin và cải tiến ngân hàng đề thi để phục vụ môi trường thi trắc nghiệm tại trường đang công tác.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/31
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf590.53 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.