Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/324
Title: BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ - CÔNG CỤ HỖ TRỢ GIẢNG DẠY CẦN THIẾT TRONG TRƯỜNG ĐẠI HỌC
Authors: Vũ, Thu Hà
Keywords: bài giảng điện tử; công cụ giảng dạy; người dạy; người học; tự học.
Issue Date: 2013
Abstract: Tại các trường đại học, đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao tính chủ động, tích cực trong học tập của sinh viên là một trong những nhiệm vụ được đặt ra hàng đầu. Và khâu không thể thiếu chính là đổi mới trong việc chuẩn bị, sử dụng bài giảng để thực hiện tốt công tác giảng dạy trên lớp. Bài báo nghiên cứu và tìm hiểu về bài giảng điện tử để nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của nó trong việc nâng cao chất lượng dạy và học tại các trường đại học. Đồng thời đưa ra một vài đề xuất cho việc thực hiện thiết kế, xây dựng bài giảng điện tử, giúp các giảng viên tại các trường đại học có hướng cụ thể hơn cho việc đầu tư nghiên cứu, thiết kế bài giảng của bản thân.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/324
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf668.46 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.