Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/325
Title: TỐI ƯU HÓA CÔNG TÁC THÔNG TIN NỘI BỘ BẰNG CÁCH TRIỂN KHAI HỆ THỐNG ASTERISK VÀ XÂY DỰNG MỘT SỐ MODULE
Authors: Phạm, Hồ Trọng Nguyên
Keywords: asterisk, tổng đài nội bộ, tối ưu hóa, module, thông tin liên lạc
Issue Date: 2013
Abstract: Hiện nay, việc triển khai và sử dụng hệ thống tổng đài nội bộ đang dần trở thành một nhu cầu thiết yếu cho hoạt động thông tin liên lạc của các tổ chức do lợi ích to lớn về công sức quản lý lẫn chi phí điều hành. Do vậy, việc xây dựng các module linh hoạt đáp ứng cho nhiều nhu cầu đa dạng nhằm tối ưu hóa các công tác ở trên là thực sự cần thiết. Bài báo này trình bày về việc xây dựng một số module như vậy trên nền tảng asterisk nhằm mang lại sự tiện lợi hơn cho việc sử dụng của người dùng.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/325
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf390.58 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.