Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/326
Title: NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU PHÂN TÁN TRONG QUẢN LÝ ĐÀO TẠO
Authors: Nguyễn, Thị Ly Sa
Keywords: Cơ sở dữ liệu phân tán; Phân mảnh; Nhân bản; Đồng bộ dữ liệu; Hệ thống quản lý đào tạo
Issue Date: 2013
Abstract: Ứng dụng tốt công nghệ thông tin trong quản lý đào tạo là chìa khóa thành công trong việc quản lý của các nhà trường, là tiền đề nâng cao chất lượng và hiệu quả đào tạo. Cùng với mục đích này, đề tài đã tập trung tìm hiểu và xây dựng mô hình cơ sở dữ liệu phân tán phù hợp với yêu cầu của hệ thống quản lý đào tạo thay cho hệ thống cơ sở dữ liệu tập trung nhiều bất cập trong hiện tại, góp phần nâng cao hiệu quả trong việc quản lý sinh viên của các trường Đại học Cao đẳng.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/326
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf508.98 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.