Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/328
Title: HỖ TRỢ CÔNG TÁC KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO CHO CÁCDOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ THÔNG QUA CÔNG CỤ MICROSOFT EXCEL
Authors: Vũ, Thu Hà
Keywords: kế toán hàng tồn kho; doanh nghiệp vừa và nhỏ; microsoft excel; chứng từ; cơ sở dữ liệu; sổ sách kế toán.
Issue Date: 2013
Abstract: Tại một số doanh nghiệp vừa và nhỏ, công tác kế toán hàng tồn kho vẫn làm tương đối thủ công do chưa có điều kiện để mua phần mềm đóng gói có sẵn hay theo yêu cầu. Với số lượng, chủng loại các mặt hàng tồn kho khá đa dạng và phong phú, việc thực hiện kế toán như vậy sẽ gặp nhiều trở ngại, dễ nhầm lẫn, sai sót. Thông qua bài báo, tác giả muốn hướng đến việc dựa trên những ứng dụng khai thác từ phần mềm Microsoft Excel để tạo nên một công cụ hỗ trợ tốt công tác kế toán hàng tồn kho cho loại hình doanh nghiệp này. Công cụ sẽ giúp cho việc ghi chép, xử lý và cung cấp thông tin về tình hình tăng, giảm các loại hàng tồn kho tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ trở nên nhanh chóng và chính xác hơn, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác kế toán hàng tồn kho nói riêng cũng như công tác kế toán tài chính nói chung tại các doanh nghiệp này.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/328
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf678.37 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.