Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/330
Title: NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC KẾ TOÁN QUẢN TRỊ CHI PHÍ TẠI CÁCDOANH NGHIỆP DỆT MAY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngọc
Keywords: doanh nghiệp dệt may Thành phố Đà Nẵng; kế toán quản trị chi phí; giải pháp; xây dựng mô hình tổ chức kế toán quản trị chi phí; hiệu quả
Issue Date: 2013
Abstract: Trong những năm gần đây, nền kế toán Việt Nam đã có những bước chuyển biến và thay đổi sâu sắc về hệ thống kế toán doanh nghiệp. Hệ thống kế toán doanh nghiệp không còn duy nhất một bộ phận kế toán tài chính mà bao gồm cả bộ phận kế toán tài chính (KTTC) và bộ phận kế toán quản trị (KTQT). Nhận thức được đầy đủ vai trò, bản chất và nội dung của KTQT, đặc biệt là kế toán quản trị chi phí và vận dụng vào thực tiễn sản xuất kinh doanh là một vấn đề bức thiết giúp cho các nhà quản trị có thể quản lý và điều hành có hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp mình trong nền kinh tế thị trường hiện nay. Bài viết đã nghiên cứu thực tế về kế toán quản trị chi phí trong các doanh nghiệp dệt may trên địa bàn thành phố Đà Nẵng, trong đó chỉ tập trung ở các doanh nghiệp dệt may thuộc thành phần kinh tế Nhà nước trước đây đã được cổ phần hóa, cụ thể là Công ty cổ phần dệt may 29/3 và Tổng công ty cổ phần dệt may Hòa Thọ làm căn cứ đề xuất phương hướng và các giải pháp để xây dựng mô hình tổ chức công tác kế toán quản trị chi phí có tính chất điển hình và suy rộng để vận dụng cho các doanh nghiệp dệt may khác trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/330
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf425 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.