Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/333
Title: XỬ LÝ MỘT SỐ ĐIỂM KHÁC BIỆT KHI GHI NHẬN DOANH THU, CHI PHÍ THEO CHÍNH SÁCH THUẾ VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN TRONG HẠCH TOÁN KẾ TOÁN VÀ QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Authors: Nguyễn, Thị Kim Ngọc
Issue Date: 2013
Abstract: Thực tế hiện nay ở Việt Nam, việc ghi nhận doanh thu và chi phí để xác định lợi nhuận kế toán được tuân thủ theo các chuẩn mực, phương pháp, nguyên tắc của chế độ kế toán. Trong khi đó, doanh thu và chi phí được ghi nhận để tính thu nhập chịu thuế được xác định trên cơ sở tuân thủ theo luật và chính sách thuế liên quan đến thuế thu nhập doanh nghiệp. Điểm khác biệt này đã tạo nên sự chênh lệch giữa thu nhập chịu thuế và lợi nhuận kế toán, đã khiến cho không ít các nhà quản lý doanh nghiệp và những người làm công tác kế toán gặp một số khó khăn và lúng túng trong việc ghi nhận doanh thu, chi phí để tính lợi nhuận và thu nhập chịu thuế khi thực hiện quyết toán tài chính và quyết toán thuế. Đồng thời, sự khác biệt trong việc ghi nhận doanh thu và chi phí theo chế độ kế toán và chính sách thuế cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến hàng loạt các sai phạm trong các doanh nghiệp hiện nay. Bài viết nêu lên một số điểm khác biệt trong ghi nhận doanh thu, chi phí theo chế độ kế toán và chính sách thuế, từ đó đưa ra các hướng xử lý một số điểm khác biệt này trong hạch toán kế toán và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/333
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf394.21 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.