Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/334
Title: TÌM HIỂU VẤN ĐỀ CHI PHÍ VÀ LỢI ÍCH KHI THỰC HIỆN IFRS Ở ANH VÀ Ở Ý
Authors: Nguyễn, Thị Hương Mai
Keywords: IFRS; chi phí và lợi ích; Vương quốc Anh; Italy; các bên hữu quan
Issue Date: 2013
Abstract: IFRS (chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế) là điều kiện để đảm bảo các doanh nghiệp và tổ chức trên toàn thế giới áp dụng các nguyên tắc kế toán một cách thống nhất trong công tác lập báo cáo tài chính. Với IFRS liên tục thích nghi và thay đổi, phân tích những kinh nghiệm thực hiện IFRS của các công ty niêm yết lớn để đánh giá xem liệu các bên hữu quan có các nền văn hóa, truyền thống, kinh tế và xã hội khác nhau thì có kinh nghiệm, chi phí và lợi ích khác nhau thực hiện IFRS hay không. Bài viết này so sánh việc thực hiện IFRS ở Vương quốc Anh (bao gồm cả Ireland) và Ý – hai quốc gia đại diện cho hai thái cực khác nhau về văn hóa, pháp lý và thay đổi IFRS cho các bên liên quan ở mỗi quốc gia. Đống thời liên hệ với thực tiễn ở Việt Nam.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/334
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf398.19 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.