Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/340
Title: MARKETING TRONG LĨNH VỰC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC
Authors: Nguyễn, Thị Hương Mai
Keywords: giáo dục đại học; marketing; chiến lược, chính sách, sản phẩm
Issue Date: 2013
Abstract: Đổi mới giáo dục đang diễn ra trên quy mô toàn cầu, Việt Nam gia nhập WTO đã chủ động thực hiện GATT đối với tất cả 12 ngành dịch vụ, trong đó có giáo dục. Trong bối cảnh đó, việc xây dựng và thực thi chiến lược Marketing phù hợp sẽ đáp ứng một cách năng động hơn, hiệu quả hơn nhu cầu phát triển của các trường. Bài báo sẽ khái quát về Marketing trong lĩnh vực giáo dục đại học đồng thời so sánh với Marketing trong dịch vụ lợi nhuận khác; các chiến lược Marketing có thể sử dụng trong lĩnh vực giáo dục đại học và xu hướng phát triển hiện nay.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/340
Appears in Collections:CITA 2013

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf403.56 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.