Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/35
Title: NHỮNG SUY NGHĨ VỀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG DẠY HỌC TẠI CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG
Authors: Nguyễn, Thanh Hà
Trần, Mai Ước
Issue Date: 2012
Abstract: Hiện nay, công nghệ thông tin (CNTT) có vai trò hết sức quan trọng trong kỷ nguyên số và việc ứng dụng CNTT trong công tác quản lý đào tạo và giảng dạy tại các trường Đại học, Cao đẳng (ĐH, CĐ) là một chủ trương đúng đắn, tích cực và tất yếu trong sự phát triển của xã hội nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao hiệu quả học tập và là yếu tố then chốt để tạo ra một xã hội học tập mọi lúc mọi nơi, đáp ứng sự thay đổi của xã hội trong xu thế hội nhập và đổi mới hiện nay.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/35
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf497.01 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.