Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/57
Title: TỔ CHỨC THÔNG TIN PHỤC VỤ KIỂM SOÁT CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÁC DOANH NGHIỆP ĐÓNG TÀU
Other Titles: ORGANIZING INFORMATION FOR CONTROLLING PRODUCTION COST IN THE SHIPBUILDING BUSINESS
Authors: Vũ, Thu Hà
Keywords: tổ chức thông tin
chi phí sản xuất
doanh nghiệp đóng tàu
kiểm soát chi phí
định mức chi phí
Issue Date: 2012
Abstract: Đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực đóng tàu thì năng suất, hiệu quả gắn liền với công tác kiểm soát chi phí sản xuất. Điều này đòi hỏi thông tin liên quan trong quá trình thực hiện kiểm soát chi phí thực sự là cần thiết và cần được tổ chức một cách khoa học. Bài báo thông qua việc nghiên cứu cách thức tổ chức thông tin định mức, thông tin thực hiện để lên các báo cáo chi phí sản xuất hữu ích sẽ góp phần nâng cao hiệu quả kiểm soát chi phí sản xuất cho các doanh nghiệp đóng tàu.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/57
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf440.77 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.