Please use this identifier to cite or link to this item: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/64
Title: TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT KẾ TOÁN THỰC CHỨNG
Other Titles: OVERVIEW OF POSSITIVE ACCOUNTING THEORY
Authors: Lê, Hà Như Thảo
Keywords: Kế toán thực chứng
thị trường tài chính
sai lệch thông tin kế toán tài chính
Issue Date: 2012
Abstract: Trong những năm gần đây, trên thị trường tài chính Việt Nam có nhiều ý kiến tranh cãi về sự khác nhau đối với thông tin kế toán tài chính của các doanh nghiệp trước và sau khi kiểm toán. Câu hỏi đang cần tìm lời giải đáp ở đây là vì sao lại có nhiều điểm khác nhau như vậy. Lý thuyết kế toán thực chứng sẽ giúp chúng ta lý giải được sự sai lệch thông tin trên báo cáo và dự đoán các sự kiện kế toán đã và chưa xuất hiện trên thị trường tài chính thông qua việc phân tích động cơ và mục tiêu của các nhà quản lý trong việc lựa chọn các chế độ kế toán khác nhau. Bài báo đưa ra cơ sở lý luận về lý thuyết kế toán thực chứng, giới thiệu một số nghiên cứu tiêu biểu cho dòng lý thuyết này, trên cơ sở đó cho thấy được sự cần thiết của lý thuyết kế toán thực chứng đối với lĩnh vực kế toán – tài chính.
URI: http://thuvien.cit.udn.vn//handle/123456789/64
Appears in Collections:CITA 2012

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
full.pdf430.17 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.